Precious metal prices

Today’s prices:

Gold $1,418.94/oz Silver $37.38/oz Platinum: $1,741.00/oz